Start 2017-11-17T17:04:34+00:00

Tillsammans för
framtidens stad

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0  är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge.  Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City.

Läs mer i vår folder
Information in english

#activitybasedcity

Skanska i Sverige

Skanskas utvecklingsdirektör Mats Rönnbo berättar om ABC-staden 2.0 @kvalitetsmassan i Göteborg. ABC-staden 2.0 är ett koncept framteget av Skanska, @MTRNordic, @WSP_Sverige och @ScaniaSverige. Läs mer här: activitybasedcity.se #kvalitetsmässan #activitybasedcity pic.twitter.com/uzct…

10 NOVEMBER 2017

Hur kommer framtidens infrastrukturinvesteringar att bidra till framtidens hållbara städer?

Hur kan vi skapa goda städer och samhällen som möter bostadsbristen och bidrar till att vi får ett fossilfritt Sverige? Vad kan den nya nationella infrastrukturplanen bidra med? Sveriges större städer växer kraftigt de kommande decennierna och vi behöver våga tänka nytt.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar den 10 november mellan 08.00-09.30, vid det femte seminariet i seminarieserien ABC-staden 2.0. Denna gång med fokus på hur vi kan skapa framtidens städer och stadsdelar i samband med kommande infrastrukturinvesteringar i den nya nationella infrastrukturplanen. Vi får även höra hur man bygger nya stadsdelar i Hong-Kong. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där Infrastrukturministern och representanter från kommun och näringsliv samtalar om framtidens städer.Välkommen till ett seminarium som sätter fokus på framtidens innovativa stadsbyggande.

Datum: 10 november 2017

Tid: 08.00 – 09.30 (Frukost från 07.30)

Plats: Skanska HQ, Warfvingesväg 25

Regeringens förslag till ny nationell infrastrukturplan – Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Activity based city – an international perspectiveLincoln Leong, VD, MTR Corporation

ABC 2.0 –  vad är det? Åsa Pettersson, Head of Public and Environmental Affair, Scania

Panelsamtal om framtida städers framväxt med perspektiv från kommun, politik och näringsliv
Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör, Uppsala Kommun

Maria Rankka, VD, Stockholms Handelskammare
Meeri Wasberg, Kommunstyrelseordförande, Haninge Kommun
Magnus Meyer, VD, WSP Sverige

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

Ladda fler klipp

11 OKTOBER 2017

Wingårdh och Sandell djupdyker i ABC-stadens arkitektoniska inslag på KTH Arkitektur

Hur kan vi skapa goda städer och samhällen som möter bostadsbristen och bidrar till att vi får ett fossilfritt Sverige? Gert Wingårdh och Thomas Sandell presenterar ABC-stadens koncept lite närmare på KTH Arkitektur. Wingårdh och Sandell djupdyker i de arkitektoniska inslagen och hur framtidens träbyggnader kan se ut.

4 JULI 2017

Hur realiserar vi visionen om framtidens hållbara städer där människan är i centrum?

Hur kan vi skapa goda städer och samhällen som möter bostadsbristen och bidrar till att vi får ett fossilfritt Sverige? Samt vad kan digitaliseringen bidra med? När Sveriges större städer växer kraftigt de kommande decennierna behöver vi våga tänka nytt. Som ett svar på de utmaningar vi står inför har visionen om Activity Based City, eller ABC-staden 2.0 som vi också kallar det, växt fram som ett innovativt stadsutvecklingskoncept med syftet att bygga framtidens städer och stadsdelar med utgångspunkt från människans behov.

60-talets ABC-städer blev inte idylliska mikrosamhällen som planerat. När Sverige nu står inför samma enorma behov av bostäder som innan miljonprogrammet behöver vi dra lärdom från dessa erfarenheter. Den grundläggande tanken med ABC – staden 2.0 är att skapa goda städer och stadsdelar där viktiga samhällsaktiviteter är smart integrerade. Istället för att bygga för bilen som det naturliga transportmedlet med barriärer som följd behöver vi bygga fullvärdiga och levande stadsmiljöer utifrån människans behov. Miljöer där alla transportslag är integrerade och där människor kan bo, arbeta, mötas och leva länge. Onsdagen den 4:e juli mellan 9.30-10.30 i Almedalen bjuder vi in till ett seminarium med fokus på hur näringsliv, politik och akademi tillsammans kan konkretisera och realisera innovativa stadsutvecklingskoncept som detta.

Konceptet Activity Based City
Sofie Jonsson, Female Leader Engineer Trainee, Skanska och Scania

Vilken roll kan arkitekturen och infrastrukturen spela i att bygga goda samhällen?
Thomas Sandell, Chefsarkitekt,  SandellSandberg
Anders Grundströmer, Chef, Scania Sustainable City Solutions

Hur samordnar och utvecklar vi innovativa stadsutvecklingskoncept och hur sätter vi människan i centrum?
Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister
Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige 
Katarina Graffman, Antropolog, Inculture

Hur finansierar vi nya stadsutvecklingsprojekt?
Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting
Andreas Jensen, Affärsutvecklingschef, MTR Nordic

Vilken kompetens kommer behövas och hur attraherar vi rätt kompetens?
Magnus Meyer, VD, WSP Sverige
Sofie Jonsson, Female Leader Engineer Trainee, Skanska och Scania

Summerande samtal och modellrelease

2 JUNI 2017

Hur skapar vi framtidens attraktiva mötesplatser?

Att utveckla framtidens städer handlar inte bara om att bygga bostäder. Väl så viktigt är att bygga in samhällsfunktioner och skapa mötesplatser som är attraktiva och inkluderande.

Den 2:a juni mellan 08.00 och 9.30 är du varmt välkommen till det fjärde seminariet om ABC-staden 2.0, eller det vi kallar Activity Based City. Denna gång med fokus på hur vi kan få platserna mellan husen att vara tillgängliga för människorna i området, hjälpa dem att få ihop vardagspusslet och få till en spännande helhet mellan nya och gamla stadsdelar.

Inledning
Anna Bellman, moderator

Politikens perspektiv – En nationell stadsutvecklingspolitik
Karolina Skog, Miljöminister

Arkitekternas syn på samhällsfunktioner och attraktiva inkluderande platser
Gert Wingårdh, VD, Wingårdhs
Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg

Forskningens syn på platsutveckling – Urban structures and overlapping inclusive spaces
Mo Sarraf, PhD IBF och WSP

Panelsamtal om tjänstemännens perspektiv på attraktiv och inkluderande platsutveckling
Kenneth Hagström, VD Norra Staden Fastighetsutveckling
Helené Hill, Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge Kommun
Annette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad

Tema Activity Based City – hur ser vi på hållbar platsutveckling?
Fredrik Bergström, affärsområdeschef Analys & Strategi, WSP
Andreas Jensen, affärsutvecklingschef, MTR Nordic

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

Ladda fler klipp

7 APRIL 2017

Hur ska vi bo och leva i framtiden?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där? Framtidens städer ställer stora krav på hållbar stadsutveckling, i flera dimensioner. De nya moderna städerna och stadsdelarna behöver boendeformer som passar alla, trygghet i utformningen och möjligheten att bo, leva och arbeta inom samma område.

Den 7:e april mellan 08.00-09.15 bjuder vi in till det tredje seminariet i seminarieserien som vi kallar Activity Based City – ABC-staden 2.0. Hur ska framtidens stad utformas så att den utgår från människans behov och är hållbar från början? Och hur kan vi använda den digitala utveckling som skett i samhället för att stödja detta?

Inledning
Anna Bellman, moderator

Activity Based City, tema bostäder
Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige

Hur sätter vi människans behov i centrum när vi skapar nya (bo)städer?
Katarina Graffman, Doktor i Antropologi, Inculture

Digitaliseringens möjligheter i stadsbyggande
Magnus Leonhardt, Director Strategy and Innovation, Telia Sverige

Politikens perspektiv på bostadsbyggande och digitalisering
Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister

Panelsamtal – möjligheter och utmaningar med den framtida goda bo(staden)
Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige
Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister
Katarina Graffman, Doktor i Antropologi, Inculture
Magnus Leonhardt, Director Strategy and Innovation, Telia Sverige
Sofie Jonsson, Female Leader Engineer trainee, Skanska och Scania

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

RELATERADE ARTIKLAR

Se människans behov i digitaliseringen

7 april 2017

Se människans behov i digitaliseringen

Digitalisering är en nyckelfråga i framtidens bostadsbyggande. Men glöm inte bort människans behov i allt det tekniska. Det var deltagarna under ett seminarium inom projektet Activity Based City eniga om.

Läs artikeln

Så kommer vi att bo i framtiden

7 oktober 2017

Så kommer vi att bo i framtiden

Vi kommer att bo mer flexibelt och mer socialt i framtiden. Kanske har du flyttat till den helt nya staden precis utanför Uppsala. Och chansen är stor att du odlar mat (insekter!) bakom husknuten.

Läs artikeln

9 FEBRUARI 2017

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Våra städer i Sverige växer och till 2050 kommer trafikvolymerna i Stockholm att tredubblas om inte nya systemlösningar kommer till stånd. I de nya lösningarna behövs ett helhetstänk kring transportmedel, infrastruktur och drivmedel som tar hänsyn till människans och stadens behov. Ett smart och hållbart mobilitetssystem som är utformat för både varuleverans, avfallshantering, kollektivtrafik och cykeltransporter där stationen möjliggör enkla och smidiga byten mellan olika transportslag.

Inledning
Anna Bellman, moderator

Hur utformar vi den framtida stadens transport- och mobilitetslösningar?
Anders Grundströmer, Chef Scania Sustainable City Solutions
Åsa Elm, Kommunikationschef , MTR Nordic

Cykelns funktion i transportsystemet och betydelsen för hälsan
Tony Grimaldi, VD Cycleurope och vVD Grimaldi Industri

Uppkopplad och självkörande – akademins syn på framtida mobilitet
Anna Pernestål, senior forskare Integrated Transport Research Lab, KTH

Den nya hållbara stadens mobilitet – möjligheter och utmaningar
Kristoffer Tamsons (M) , Trafiklandstingsrådet i Stockholms läns landsting
Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
Maria Krafft, Måldirektör Hållbarhet och Trafiksäkerhet, Trafikverket

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

RELATERADE ARTIKLAR

Scania bygger mobilitet för nya hållbara städer

6 februari 2017

Scania bygger mobilitet för nya hållbara städer

Efter 60- och 70-talens miljonprogram har Sverige minskat takten i bostadsbyggandet samtidigt som befolkningen fortsätter att växa. Dagens 2,2 miljoner invånare i Stockholmsregionen beräknas växa till 2,7 miljoner 2030 och 3,1 miljoner 2050. Då behövs 200 000–250 000 nya bostäder. Utmaningen som växande städer utgör, är som bekant varken Stockholm eller Sverige ensam om.

Läs inlägget

Nattleveranser betydligt mer effektiva

14 februari 2017

Nattleveranser betydligt mer effektiva

De ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelarna av att tillåta leveranser nattetid, vida överstiger bullerstörningar som uppstår. Det är slutsatsen av en två-årig studie i Stockholm, en stad som normalt inte tillåter lastbilsleveranser mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen.

Läs inlägget

Låt städerna slippa bilen

9 mars 2017

Låt städerna slippa bilen

Städer som minskar biltrafiken och ökar gång- och cykeltrafik är mer attraktiva än andra. Digitaliseringen och ny tekniska innovationer ger helt nya möjlighet att utveckla attraktiva och smarta mobilitets lösningar som inte bygger på privat bilism.
I den första delen av tre om vägen mot ett fossilfritt Sverige lyfter Svante Axelsson upp Activity Based City – ABC 2.0 som ett viktigt innovativt projekt där man inte ska behöva bil inne i centrum alls.

Läs artikeln

Be­gränsa bi­lismen i städerna

10 maj 2017

Be­gränsa bi­lismen i städerna

Sju par­tier i riks­dagen är över­ens om att tra­fikens ut­släpp av växt­hus­gaser ska minska med 70 pro­cent till 2030.
Tra­fiken i de större städerna står för näs­tan en tred­je­del av väg­trans­porternas kol­di­ox­id­ut­släpp. Om vi fo­ku­serar på att minska des­sa ut­släpp be­höver det var­ken bli svårt el­ler dyrt utan tvärt­om lön­samt, efter­som en mins­kning av bil­trans­porter och mängden av­gas­bilar i stora städer sam­ti­digt löser flera an­dra pro­blem.

Läs artikeln

14 DECEMBER 2016

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

Inledning, varför ABC-staden 2.0?
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef analys och strategi, WSP
Mats Rönnbo, Develepment Director, Skanska

Forskning och samverkan – förutsättningar för samhällsbyggnad och stadsutveckling
Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning

Hur ser näringslivet på framtidens stad?
Henrik Henriksson, VD, Scania
Johan Karlström, VD, Skanska
Magnus Meyer, VD, WSP Norden
Peter Viinapuu, VD, MTR Nordic

Tillsammans för framtidens stad – Science Park i Järfälla
Claes Thunblad, Kommunstyrelsens ordförande Järfälla

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

RELATERADE ARTIKLAR

Bygg nya ministäder längs de stora pendelstråken

30 november 2016

Bygg nya ministäder längs de stora pendelstråken

För att möta bostadsbehovet räcker det inte att förtäta de gamla stadskärnorna, vi behöver bygga nya ministäder längs de stora pendelstråken. Tanken är att kollektivtrafiken ska fungera som ett nav, omgärdat av täta stadskvarter där nyckelordet är hållbarhet.

Läs artikeln

Tänk dig en stad med förarlös kollektivtrafik, rimliga boende- och markkostnader och närhet till allt

18 december 2016

Tänk dig en stad med förarlös kollektivtrafik, rimliga boende- och markkostnader och närhet till allt

Framtidens stad ska byggas tätt, innovativt, hållbart och med människan i centrum. Genom att ta med digitaliseringens möjligheter, ett beteendevetenskapligt perspektiv och modern arkitektur vill vi skapa ’den goda staden’.

Läs artikeln

Det är inte bara regeringen som lockas av tanken att planera en ny stad i Sverige.

19 december 2016

Det är inte bara regeringen som lockas av tanken att planera en ny stad i Sverige.

Det är mycket som gjordes rätt i 50-60 talets ABC-städer och utmaningen idag ligger i att identifiera problemen och se till så att de inte upprepas. Vi ser potential till att bygga små städer med runt 10 000 bostäder där vi den här gången vill vi bygga med kollektivtrafiken i centrum och framförallt bygga tätare för att locka kommersiella aktörer att etablera sig på platsen.

Läs artikeln

Så kan Sverige bygga nya städer

27 mars 2017

Så kan Sverige bygga nya städer

Sverige behöver över 700 000 nya bostäder fram till 2025. Då krävs både nytänkande och mod. Bostäder och infrastruktur måste samplaneras på ett bättre sätt än idag. Bristande samordning mellan olika beslutsnivåer riskerar att lägga sig som en våt filt över nödvändig stadsutveckling. Och när många bostäder ska byggas samtidigt ska vi ta chansen att bygga inte bara bostäder utan fullvärdiga stadsmiljöer.

Läs artikeln

Fredrik Bergström på WSP tar hjälp av fyra principer för att förklara vad abc-staden 2.0 bör förhålla sig till.

21 april 2017

Om ABC-staden version 2.0 - Lokalguiden nr4 2017

Fredrik bergström på WSP tar hjälp av fyra principer för att förklara vad abc-staden 2.0 bör förhålla sig till: Efterfrågestyrda stadsdelar, lönsamma investeringar, effektivitet och innovation samt overlapping spaces.

Läs artikeln
Registrera dig för inbjudningar till kommande seminarier

Om seminarieserien ABC-staden 2.0

Det övergripande syftet med seminarieserien är att initiera ett samtal om hur framtida stadsdelar ska utformas för att på bästa sätt möta de utmaningar och möjligheter som landet står inför. Samtalen kommer bygga på Triple Helix-modellen där vi involverar de offentliga, akademin och näringslivet. Bakom initiativet står Skanska, Scania, MTR och WSP, fyra av Sveriges ledande företag med lång och internationell erfarenhet av hållbar och innovativ stadsutveckling. Vi planerar att samarbeta med fler samhällsbyggnadsföretag och institutioner/ organisationer.