Anna Bellman, Moderator

2017-11-13T18:22:14+01:00

Summerar seminariet: Kan vi skapa framtidens städer med hjälp av kommande infrastruktursatsningar?

 

Magnus Meyer, VD, WSP Norden

2017-11-13T18:23:29+01:00

Hur får vi till mer effektivitet och innovation i utvecklandet av infrastruktur och bostadsutvecklingen?

 

Lincoln Leong, VD, MTR Corporation

2017-11-13T18:26:12+01:00

Where do you think Hong Kong would have been, in terms of economic growth, without integrating investments in infrastructure with city development?

Till toppen