Projektbeskrivning

Moderator Anna Bellman sammanfattar seminariet om framtidens attraktiva mötesplatser