Start2019-01-24T22:33:35+00:00

Tillsammans för framtidens stad

Idéerna till Activity Based City (ABC) formades som ett svar på politikernas målsättningar för bostadsbyggande och fossilfria transporter.

Människans behov måste styra stadsutvecklingen och bostadsbyggandet måste redan från start integreras med kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner. Det kan tyckas enkelt, men är svårt när en ny stadsdel ska planeras och byggas i en verklighet där många aktörer är med och styr.

Konceptet ABC har fungerat som en gemensam plattform för diskussioner kring samhällsutveckling och nu utvecklar vi under 2019 arbetet tillsammans med Stockholms Handelskammare och tar ett steg närmare Stockholmsregionens utmaningar. Tillsammans med andra aktörer som är intresserade av de här frågorna funderar vi vidare kring hur den nya Stockholmsregionen, utifrån FN:s globala hållbarhetsmål, kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt så att den blir ännu mer attraktiv.

Läs mer i vår folder
Information in english

#activitybasedcity

25 JANUARI 2019

Hur blir Stockholm framtidens region

Välkommen till det sjunde seminariet i ABC-serien där vi diskuterar hur vi kan utveckla den nya Stockholmsregionen på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. 
 
Konceptet ABC har fungerat som en gemensam plattform för diskussioner kring samhällsutveckling. Nu utvecklar vi arbetet tillsammans med Stockholms Handelskammare och tar ett steg närmare just Stockholmsregionens utmaningar. Tillsammans med politiken, näringslivet och akademin funderar vi vidare kring hur regionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt så att den blir ännu mer attraktiv. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Anna Bellman, moderator 

ABC 4.0 – stadsutveckling med människan i centrum 
Henrik Dahlsson, Senior Advisor hållbara transporter, Scania Sverige
Åsa Elm, kommunikationschef, MTR
 

Hur står sig Stockholm i en internationell jämförelse och hur förväntas Stockholm växa? 
Fredrik Bergström, ek. dr, WSP 

Hur ser Handelskammaren på Stockholms utveckling och utmaningar? 
Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare 

Stockholms stad syn på stadens utveckling 
Dennis Wedin (m), bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad 

Stockholm som region – hur bidrar det till utvecklingen? 
Gustav Hemming (c), tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting 

Paneldiskussion 
Dennis Wedin, Gustav Hemming, Andreas Hatzigeorgiou, Mats Rönnbo   

Presentation av samarbetet med Stockholms Handelskammare och fokus 2019 

Datum: 25 januari 2019
Tid: 08.00 – 09.15 (frukost serveras från 07.30) 
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

Tidigare seminarier

Framtidens stad – Hållbar livsstil

19 januari 2018|

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

7 april 2017|

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

9 februari 2017|

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

14 december 2016|

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

Registrera dig för inbjudningar till kommande seminarier

Om seminarieserien ABC-staden 2.0

Det övergripande syftet med seminarieserien är att initiera ett samtal om hur framtida stadsdelar ska utformas för att på bästa sätt möta de utmaningar och möjligheter som landet står inför. Samtalen kommer bygga på Triple Helix-modellen där vi involverar de offentliga, akademin och näringslivet. Bakom initiativet står Skanska, Scania, MTR och WSP, fyra av Sveriges ledande företag med lång och internationell erfarenhet av hållbar och innovativ stadsutveckling. Vi planerar att samarbeta med fler samhällsbyggnadsföretag och institutioner/ organisationer.