Start2023-09-25T13:57:07+02:00

Tillsammans för framtidens stad

Idéerna till Activity Based City (ABC) formades som ett svar på politikernas målsättningar för bostadsbyggande och fossilfria transporter.

Människans behov måste styra stadsutvecklingen och bostadsbyggandet måste redan från start integreras med kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner. Det kan tyckas enkelt, men är svårt när en ny stadsdel ska planeras och byggas i en verklighet där många aktörer är med och styr.

Konceptet ABC har fungerat som en gemensam plattform för diskussioner kring samhällsutveckling och nu utvecklar vi under 2019 arbetet tillsammans med Stockholms Handelskammare och tar ett steg närmare Stockholmsregionens utmaningar. Tillsammans med andra aktörer som är intresserade av de här frågorna funderar vi vidare kring hur den nya Stockholmsregionen, utifrån FN:s globala hållbarhetsmål, kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt så att den blir ännu mer attraktiv.

2 Juli 2019

Agenda 2030 och hållbar stadsutveckling – från ord till handling

Med utgångspunkt i FNs globala mål vill vi skapa möjligheter till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Hur skapar vi integrerade, hållbara och trygga städer? 
 

WSP, Skanska, Scania och MTR har under ett par års tid fört ett samtal kopplat till begreppet ABC-staden 2.0. Förra året tog vi konceptet vidare och utvecklade ABC 4.0 där vi på ett tydligare sätt integrerar de globala hållbarhetsmålen för att skapa integrerade, hållbara och trygga städer. I år välkomnar vi också Stockholms Handelskammare som medpart. Under seminariet ges två exempel från aktuella stadsutvecklingsprojekt där Järfälla respektive Uppsala kommun tillsammans med näringslivet går från ord till handling. Välkommen att lyssna till en inspirerande diskussion om hur vi kan utveckla och bygga, samt leva mer hållbart i våra städer

Anna Bellman, Moderator, Bellacom AB
Mark Jensen, VD, MTR Nordic
Andreas Hatzigeorgiou, VD, Stockholms handelskammare
Erik Pelling, Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
Magnus Meyer, VD, WSP Europe
Sofie Jonsson, Projektledare, Skanska

Datum: 2 juli 2019
Tid: 11.00 – 11.45
Plats: Rostockergränd 4, Skanskas Trädgård

Tidigare seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

26 juni 2019|

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

19 januari 2018|

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

7 april 2017|

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

9 februari 2017|

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

14 december 2016|

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

Om seminarieserien ABC-staden 2.0

Det övergripande syftet med seminarieserien är att initiera ett samtal om hur framtida stadsdelar ska utformas för att på bästa sätt möta de utmaningar och möjligheter som landet står inför. Samtalen kommer bygga på Triple Helix-modellen där vi involverar de offentliga, akademin och näringslivet. Bakom initiativet står Skanska, Scania, MTR och WSP, fyra av Sveriges ledande företag med lång och internationell erfarenhet av hållbar och innovativ stadsutveckling. Vi planerar att samarbeta med fler samhällsbyggnadsföretag och institutioner/ organisationer.

Till toppen