Start2018-09-10T11:57:36+00:00

Tillsammans för
framtidens stad

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0  är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge.  Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City.

Läs mer i vår folder
Information in english

#activitybasedcity

3 JULI 2018

Almedalsveckan – Den trygga staden, ABC 2.0 till ABC 4.0

WSP, Skanska, Scania och MTR har under två års tid fört ett samtal kopplat till begreppet ABC-staden 2.0.

Nu tar vi konceptet vidare. Kan FNs 17 mål och principerna från ABC 2.0 utvecklas till ABC 4.0 – vad behöver revolutioneras, förfinas och tillföras för att skapa integrerade, trygga städer?

Skanskas trädgård, Rostockergränd 4
3 juli 2018 11:00 – 12:0

Katrin Stjernfeldt Jammeh, KSO, Malmö Stad

Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandell Sandberg

Gert Wingårdh, VD, Wingårdhs

Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd, SLL, Moderaterna

Ebba Östlin, KSO, Botkyrka kommun

Anna König Jerlmyr, Oppositionsborgarråd, Stockholm, Moderaterna

Stefan Bergström, Kommunalråd, Sundbyberg Stad

Maria Brogren, Hållbarhetschef, WSP Sverige

Magnus Meyer, VD, WSP Europe

Alexandra Lauren, vVD, Skanska

10-11 JUNI 2018

Hackathon, Järvaveckan – Hur vill du leva år 2030?

Gör din röst hörd – kom och hacka framtidens stad med oss under Järvaveckan.

ABC 2.0 Hackathon är ett samarbete mellan MTR, Skanska, Scania och WSP där vi tillsammans med er vill generera nyskapande idéer för den goda staden – en plats där alla kan bo, arbeta och mötas.

Är du mellan 18-30 år och vill vara med och påverka framtiden? Missa inte det här tillfället! Du kommer tillsammans med andra skapa visioner för hur vi lever, bor och reser i morgondagens samhälle, guidad av innovationsexperter från Another Tomorrow.

Dela ditt perspektiv och hjälp oss utveckla framtidens städer under Järvaveckan. Delta genom att anmäla dig före 8 juni på länken nedan.

MTR-tältet, Järvaveckan
Söndag 10 juni, 14:00 – 16:00, 17:00 – 19:00
Måndag 11 juni, 14:00 – 16:00, 17:00 – 19:00

Söndag 10 juni 

Hack 1 — Tema: Järvaområdet
Bor du här i Järva? Hur ser din framtidsvision för denna del av Stockholm ut?
 
14.00 – 16.00 – Discovery

• Vilka utmaningar och möjligheter finns för Järvaområdet att bli en mer attraktiv del av Stockholm?

17.00 – 19.00 – Idéskapande och Prototyping

• Hur kan Järva bli en mer attraktiv stadsdel, tillgänglig för alla, där vi enkelt kan leva, bo, resa och arbeta? Vilka nytänkande idéer skapar ett bättre samhälle för alla?

Vi söker: Personer i åldrarna 18-30 år från Järvaområdet eller angränsande områden
 
Måndag 11 juni 

Hack 2 — Tema: Stockholm
 
14.00 – 16.00 – Discovery

• Vilka utmaningar och möjligheter finns för att göra områden utanför Stockholms innerstad mer attraktiva? Vilka trender, behov och beteenden kommer ändra vårt sätt att bo, resa och arbeta på i framtiden?

17.00 – 19.00 – Idéskapande och Prototyping

• Hur kan vi utforma morgondagens städer så att de möter våra framtida behov?

Vi söker: Personer i åldrarna 18-30 år från hela Stockholmsregionen

Tidigare seminarier

Framtidens stad – Hållbar livsstil

19 januari 2018|

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

7 april 2017|

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

9 februari 2017|

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

14 december 2016|

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

Registrera dig för inbjudningar till kommande seminarier

Om seminarieserien ABC-staden 2.0

Det övergripande syftet med seminarieserien är att initiera ett samtal om hur framtida stadsdelar ska utformas för att på bästa sätt möta de utmaningar och möjligheter som landet står inför. Samtalen kommer bygga på Triple Helix-modellen där vi involverar de offentliga, akademin och näringslivet. Bakom initiativet står Skanska, Scania, MTR och WSP, fyra av Sveriges ledande företag med lång och internationell erfarenhet av hållbar och innovativ stadsutveckling. Vi planerar att samarbeta med fler samhällsbyggnadsföretag och institutioner/ organisationer.