Moderator Anna Bellman sammanfattar seminariet om den goda (bo)staden och digitalisering