Summerar seminariet: Kan vi skapa framtidens städer med hjälp av kommande infrastruktursatsningar?