Förutsättningarna för att fler ska välja att resa kollektivt