Möjligheterna och utmaningarna med konceptet ABC 2.0