Konceptet ”overlapping spaces” och dess påverkan på mångfald och integration