Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister2017-11-17T16:43:31+00:00

Projektbeskrivning

Regeringens prioriterade frågor gällande bostadsbyggande framöver och vikten av att näringslivet bygger ”rätt”