Vikten av att framhäva attraktiviteten med framtidens transportsystem