Vad är viktigt att beakta när vi bygger framtidens mötesplatser?