Nattleveranser betydligt mer effektiva

De ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelarna av att tillåta leveranser nattetid, vida överstiger bullerstörningar som uppstår. Det är slutsatsen av en två-årig studie i Stockholm, en stad som normalt inte tillåter lastbilsleveranser mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen.

Stockholms stad gav tillstånd till studien, som utfördes av Integrated Transport Research Lab vid KTH. Scania har deltagit i studien med en biogas lastbil som har programmerats att köra så tyst som möjligt.

De deltagande lastbilarna utrustades med mikrofoner för att registrera ljudnivåer både i lastbilens omedelbara närhet och vid närliggande bostäder. ”Det buller som uppstår från lastbilen är egentligen ointressant, det är det bullret som boende upplever som är relevant,” säger teknikansvarig vid fordonsakustik på Scania, Ragnar Glav. ”Genom att övervaka ljudnivåerna runt lastbilen kan vi beräkna hur mycket det stör vid gatuplan och vid kringliggande lägenheter.”

Det oväsen som orsakades av fordonen, särskilt efter bullerhämmande utrustning implementerats, orsakade färre störningar än ljudet som genererades vid på av avlastning, av exempelvis palldragare och lastburar.

Ett enda klagomål
I en associerad studie, noterar Romain Rumpler på KTH att, ”när ljud från nattleveranser studeras är det viktigt att ta bakgrundsljud i beaktande.” Han fann att i områden med vältrafikerade gator så var det ljud som tillkommer från leveranserna försumbart medan det uppenbart var så att effekten var mer markant i tysta bostadsområden. Slutsatsen var därför att nattleveranser är oproblematiska i områden med mer oväsen medan större ansträngningar behövs i tysta områden. ”Föga överraskande var att det enda klagomål avseende buller som inkom under den tvååriga studien var i ett tystare område”.

Scanialastbilen som användes at grossisten Martin & Servera gjorde två nattliga leveranser till ett 30-tal restauranger och hotell i centrala Stockholm. I vanliga fall mottog de leveranser under dagtid och de flesta av dem efterfrågade leverans mellan 7-9 på morgonen, precis under rusningstrafik.

Värdefull erfarenhet
Man kom fram till att snitthastigheter var 30-60 procent snabbare utanför rusningstrafik. Förare kunde därför göra fler leveranser med kortare stopp vid varje leveranstillfälle. KTH forskaren Anastasios Koutoulos observerade att ”eftersom vi har besparingar i bränslekostnad så finns det inget behov att subventioner. Med de effektiviseringsökningar som transportbolagen åstadkommer så sparar man en på fem lastbilar.

Stockholms stad kommer att utvärdera dessa rön och vidare undersöka vilka steg som behöver tas för att förhöja mobiliteten, minska luftföroreningar och klimatpåverkan, och samtidigt beakta ljud som tillkommer. ”Vi har nu en oerhört värdefull erfarenhet att bygga från,” säger Elin Skogens på Trafikkontoret. ”Ljudaspekterna måste emellertid studeras närmare.”

Staden har förlängt undantaget för de två lastbilar som ingått i studien och dessutom utökat undantagen för ytterligare en lastbil. ”Det finns förväntningar om att nattleveranser kan komma att tillåtas, men innan dess så måste flera frågor lösas, bland annat nya regler och hur dessa kan verkställas.

Studien är ett projekt som drivits inom ramen för Fordonsstrategisk Forsknings och Innovation, FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet.