Låt städerna slippa bilen

Städer som minskar biltrafiken och ökar gång- och cykeltrafik är mer attraktiva än andra. Digitaliseringen och ny tekniska innovationer ger helt nya möjlighet att utveckla attraktiva och smarta mobilitets lösningar som inte bygger på privat bilism. I den första delen av tre om vägen mot ett fossilfritt Sverige lyfter Svante Axelsson upp Activity Based City – ABC 2.0 som ett viktigt innovativt projekt där man inte ska behöva bil inne i centrum alls.

2018-01-16T11:56:28+01:0012 mars 2017|Mobilitet|

Nattleveranser betydligt mer effektiva

De ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelarna av att tillåta leveranser nattetid, vida överstiger bullerstörningar som uppstår. Det är slutsatsen av en två-årig studie i Stockholm, en stad som normalt inte tillåter lastbilsleveranser mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen.

2018-01-16T11:58:53+01:0014 februari 2017|Mobilitet|

Scania bygger mobilitet för nya hållbara städer

Efter 60- och 70-talens miljonprogram har Sverige minskat takten i bostadsbyggandet samtidigt som befolkningen fortsätter att växa. Dagens 2,2 miljoner invånare i Stockholmsregionen beräknas växa till 2,7 miljoner 2030 och 3,1 miljoner 2050. Då behövs 200 000–250 000 nya bostäder. Utmaningen som växande städer utgör, är som bekant varken Stockholm eller Sverige ensam om.

2018-01-16T11:53:35+01:006 februari 2017|Mobilitet|
Till toppen