Scania bygger mobilitet för nya hållbara städer

Efter 60- och 70-talens miljonprogram har Sverige minskat takten i bostadsbyggandet samtidigt som befolkningen fortsätter att växa. Dagens 2,2 miljoner invånare i Stockholmsregionen beräknas växa till 2,7 miljoner 2030 och 3,1 miljoner 2050. Då behövs 200 000–250 000 nya bostäder. Utmaningen som växande städer utgör, är som bekant varken Stockholm eller Sverige ensam om.

– Urbaniseringen ställer höga krav på hela systemet för att uppnå hållbarhet, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Var man än är i världen är det problem med att parkera bilen och kollektivtrafiken måste utvecklas. Om utvecklingen fortsätter skulle Stockholm ha tre gånger så många bilar som i dag och det klarar inte staden av. Vi behöver bygga kollektivtrafik för människorna och smarta lösningar för våra avfalls- och godstransporter i städerna.

Samtidigt poängterar Henriksson att vi måste dra nytta av den teknik som i dag finns och inte vänta fem eller tio år på bättre lösningar.

– Vi måste arbeta både på kort och lång sikt. Vi måste ha en långsiktig ram men inom ramen ska vi vara snabba. Det innebär att vi i dag ska satsa på förnyelsebara bränslen men förbereda för elektrifiering och så småningom självkörande fordon.

Scania gör sedan många år riktade och medvetna satsningar för att driva utvecklingen mot hållbara transportsystem. Som en del av det tittar bolaget också specifikt på hur det kan bidra till mer hållbar stadsutveckling, i samarbete med politik och akademi, såväl som med andra aktörer inom näringslivet.

­ För att ta ett helhetsgrepp krävs en nära samverkan mellan företagen och politiken, ingen enskilt spelare kan lösa detta själv. Går vi ihop och får stöd i form av de långsiktiga politiska överenskommelser som krävs för investeringar i infrastruktur så har vi alla förutsättningar att lösa det. Då kan det dessutom bli en riktigt bra exportaffär för AB Sverige, förklarade Henrik Henriksson.