10-11 JUNI 2018

Hackathon, Järvaveckan – Hur vill du leva år 2030?

Gör din röst hörd – kom och hacka framtidens stad med oss under Järvaveckan.

ABC 2.0 Hackathon är ett samarbete mellan MTR, Skanska, Scania och WSP där vi tillsammans med er vill generera nyskapande idéer för den goda staden – en plats där alla kan bo, arbeta och mötas.

Är du mellan 18-30 år och vill vara med och påverka framtiden? Missa inte det här tillfället! Du kommer tillsammans med andra skapa visioner för hur vi lever, bor och reser i morgondagens samhälle, guidad av innovationsexperter från Another Tomorrow.

Dela ditt perspektiv och hjälp oss utveckla framtidens städer under Järvaveckan. Delta genom att anmäla dig före 8 juni på länken nedan.

Söndag 10 juni 

Hack 1 — Tema: Järvaområdet
Bor du här i Järva? Hur ser din framtidsvision för denna del av Stockholm ut?
 
14.00 – 16.00 – Discovery

• Vilka utmaningar och möjligheter finns för Järvaområdet att bli en mer attraktiv del av Stockholm?

17.00 – 19.00 – Idéskapande och Prototyping

• Hur kan Järva bli en mer attraktiv stadsdel, tillgänglig för alla, där vi enkelt kan leva, bo, resa och arbeta? Vilka nytänkande idéer skapar ett bättre samhälle för alla?

Vi söker: Personer i åldrarna 18-30 år från Järvaområdet eller angränsande områden
 
Måndag 11 juni 

Hack 2 — Tema: Stockholm
 
14.00 – 16.00 – Discovery

• Vilka utmaningar och möjligheter finns för att göra områden utanför Stockholms innerstad mer attraktiva? Vilka trender, behov och beteenden kommer ändra vårt sätt att bo, resa och arbeta på i framtiden?

17.00 – 19.00 – Idéskapande och Prototyping

• Hur kan vi utforma morgondagens städer så att de möter våra framtida behov?

Vi söker: Personer i åldrarna 18-30 år från hela Stockholmsregionen

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2018-12-19T17:08:28+01:00
Till toppen