19 JANUARI 2018

Framtidens stad – Hållbar livsstil oavsett ekonomiska förutsättningar

Regeringen har pekat ut nio nya möjliga städer och stadsdelar där 100 000 nya bostäder ska byggas. Hur lyckas vi göra dessa städer redo för framtiden? Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Välkommen till det sjätte seminariet i ABC-serien där framtidens stad diskuteras med perspektiv från politiken, näringslivet och akademin.

Frukostseminarium och utställning Näringslivets hus 19 januari 8.00-9.25

Inledning
Anna Bellman, Moderator

Samlad exploatering och dess bidrag till hållbar livsstil och ekonomi i staden
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister

Hur skapar vi möjligheter för unga att komma in på bostadsmarknaden?
Maria Pleiborn, Bostadsmarknadsexpert WSP

Sharing Economies och ungas perspektiv på det framtida boendet
Charlie Gullström, Universitetsadjunkt, KTH Arkitektur

Politiken, näringslivet och akademins syn på hur de nya städerna/stadsdelarna som regeringen pekat ut kan bidra till en hållbar livsstil och ekonomi
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister

Alexandra Laurén, VVD Skanska
Gustav Amberg, rektor Södertörn
Maria Pleiborn, Bostadsmarknadsexpert WSP
Charlie Gullström, universitetsadjunkt KTH

UTSTÄLLNING I SAMBAND MED SEMINARIET

Utställningskatalog

19 januari 2018

Utställningskatalog

Katalog till utställning av urbana stadsvisioner framställda av 25 arkitektstudenter i masterstudio 4, KTH Arkitekturskolan.

Utställningen presenterar 5 olika perspektiv på samlad exploatering inspirerat av ABC-konceptet.

Utställningen invigdes av Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i samband med seminariet 19 januari 2018.

Arkitektur-studenterna från KTH-kursen ”Wooden Highrise and Future Cities” presenterar 5 olika perspektiv på samlad exploatering inspirerat av ABC-konceptet.

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2018-09-10T11:39:43+02:00
Till toppen