4 JULI 2017

Hur realiserar vi visionen om framtidens hållbara städer där människan är i centrum?

Hur kan vi skapa goda städer och samhällen som möter bostadsbristen och bidrar till att vi får ett fossilfritt Sverige? Samt vad kan digitaliseringen bidra med? När Sveriges större städer växer kraftigt de kommande decennierna behöver vi våga tänka nytt. Som ett svar på de utmaningar vi står inför har visionen om Activity Based City, eller ABC-staden 2.0 som vi också kallar det, växt fram som ett innovativt stadsutvecklingskoncept med syftet att bygga framtidens städer och stadsdelar med utgångspunkt från människans behov.

60-talets ABC-städer blev inte idylliska mikrosamhällen som planerat. När Sverige nu står inför samma enorma behov av bostäder som innan miljonprogrammet behöver vi dra lärdom från dessa erfarenheter. Den grundläggande tanken med ABC – staden 2.0 är att skapa goda städer och stadsdelar där viktiga samhällsaktiviteter är smart integrerade. Istället för att bygga för bilen som det naturliga transportmedlet med barriärer som följd behöver vi bygga fullvärdiga och levande stadsmiljöer utifrån människans behov. Miljöer där alla transportslag är integrerade och där människor kan bo, arbeta, mötas och leva länge. Onsdagen den 4:e juli mellan 9.30-10.30 i Almedalen bjuder vi in till ett seminarium med fokus på hur näringsliv, politik och akademi tillsammans kan konkretisera och realisera innovativa stadsutvecklingskoncept som detta.

Konceptet Activity Based City
Sofie Jonsson, Female Leader Engineer Trainee, Skanska och Scania

Vilken roll kan arkitekturen och infrastrukturen spela i att bygga goda samhällen?
Thomas Sandell, Chefsarkitekt,  SandellSandberg
Anders Grundströmer, Chef, Scania Sustainable City Solutions

Hur samordnar och utvecklar vi innovativa stadsutvecklingskoncept och hur sätter vi människan i centrum?
Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister
Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige 
Katarina Graffman, Antropolog, Inculture

Hur finansierar vi nya stadsutvecklingsprojekt?
Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting
Andreas Jensen, Affärsutvecklingschef, MTR Nordic

Vilken kompetens kommer behövas och hur attraherar vi rätt kompetens?
Magnus Meyer, VD, WSP Sverige
Sofie Jonsson, Female Leader Engineer Trainee, Skanska och Scania

Summerande samtal och modellrelease

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2018-01-16T17:34:20+01:00
Till toppen