14 DECEMBER 2016

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

Inledning, varför ABC-staden 2.0?
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef analys och strategi, WSP
Mats Rönnbo, Develepment Director, Skanska

Forskning och samverkan – förutsättningar för samhällsbyggnad och stadsutveckling
Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning

Hur ser näringslivet på framtidens stad?
Henrik Henriksson, VD, Scania
Johan Karlström, VD, Skanska
Magnus Meyer, VD, WSP Norden
Peter Viinapuu, VD, MTR Nordic

Tillsammans för framtidens stad – Science Park i Järfälla
Claes Thunblad, Kommunstyrelsens ordförande Järfälla

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

RELATERADE ARTIKLAR

Bygg nya ministäder längs de stora pendelstråken

30 november 2016

Bygg nya ministäder längs de stora pendelstråken

För att möta bostadsbehovet räcker det inte att förtäta de gamla stadskärnorna, vi behöver bygga nya ministäder längs de stora pendelstråken. Tanken är att kollektivtrafiken ska fungera som ett nav, omgärdat av täta stadskvarter där nyckelordet är hållbarhet.

Tänk dig en stad med förarlös kollektivtrafik, rimliga boende- och markkostnader och närhet till allt

18 december 2016

Tänk dig en stad med förarlös kollektivtrafik, rimliga boende- och markkostnader och närhet till allt

Framtidens stad ska byggas tätt, innovativt, hållbart och med människan i centrum. Genom att ta med digitaliseringens möjligheter, ett beteendevetenskapligt perspektiv och modern arkitektur vill vi skapa ’den goda staden’.

Det är inte bara regeringen som lockas av tanken att planera en ny stad i Sverige.

19 december 2016

Det är inte bara regeringen som lockas av tanken att planera en ny stad i Sverige.

Det är mycket som gjordes rätt i 50-60 talets ABC-städer och utmaningen idag ligger i att identifiera problemen och se till så att de inte upprepas. Vi ser potential till att bygga små städer med runt 10 000 bostäder där vi den här gången vill vi bygga med kollektivtrafiken i centrum och framförallt bygga tätare för att locka kommersiella aktörer att etablera sig på platsen.

Så kan Sverige bygga nya städer

27 mars 2017

Så kan Sverige bygga nya städer

Sverige behöver över 700 000 nya bostäder fram till 2025. Då krävs både nytänkande och mod. Bostäder och infrastruktur måste samplaneras på ett bättre sätt än idag. Bristande samordning mellan olika beslutsnivåer riskerar att lägga sig som en våt filt över nödvändig stadsutveckling. Och när många bostäder ska byggas samtidigt ska vi ta chansen att bygga inte bara bostäder utan fullvärdiga stadsmiljöer.

Fredrik Bergström på WSP tar hjälp av fyra principer för att förklara vad abc-staden 2.0 bör förhålla sig till.

21 april 2017

Om ABC-staden version 2.0 - Lokalguiden nr4 2017

Fredrik bergström på WSP tar hjälp av fyra principer för att förklara vad abc-staden 2.0 bör förhålla sig till: Efterfrågestyrda stadsdelar, lönsamma investeringar, effektivitet och innovation samt overlapping spaces.

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2023-09-25T14:10:28+02:00
Till toppen