25 JANUARI 2019

Hur blir Stockholm framtidens region

Välkommen till det sjunde seminariet i ABC-serien där vi diskuterar hur vi kan utveckla den nya Stockholmsregionen på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. 
 
Konceptet ABC har fungerat som en gemensam plattform för diskussioner kring samhällsutveckling. Nu utvecklar vi arbetet tillsammans med Stockholms Handelskammare och tar ett steg närmare just Stockholmsregionens utmaningar. Tillsammans med politiken, näringslivet och akademin funderar vi vidare kring hur regionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt så att den blir ännu mer attraktiv. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Anna Bellman, moderator 

ABC 4.0 – stadsutveckling med människan i centrum 
Henrik Dahlsson, Senior Advisor hållbara transporter, Scania Sverige
Åsa Elm, kommunikationschef, MTR
 

Hur står sig Stockholm i en internationell jämförelse och hur förväntas Stockholm växa? 
Fredrik Bergström, ek. dr, WSP 

Hur ser Handelskammaren på Stockholms utveckling och utmaningar? 
Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare 

Stockholms stad syn på stadens utveckling 
Dennis Wedin (m), bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad 

Stockholm som region – hur bidrar det till utvecklingen? 
Gustav Hemming (c), tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting 

Paneldiskussion 
Dennis Wedin, Gustav Hemming, Andreas Hatzigeorgiou, Mats Rönnbo   

Presentation av samarbetet med Stockholms Handelskammare och fokus 2019 

Datum: 25 januari 2019
Tid: 08.00 – 09.15 (frukost serveras från 07.30) 
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2019-06-26T21:15:50+02:00
Till toppen