10 NOVEMBER 2017

Hur kommer framtidens infrastrukturinvesteringar att bidra till framtidens hållbara städer?

Hur kan vi skapa goda städer och samhällen som möter bostadsbristen och bidrar till att vi får ett fossilfritt Sverige? Vad kan den nya nationella infrastrukturplanen bidra med? Sveriges större städer växer kraftigt de kommande decennierna och vi behöver våga tänka nytt.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar den 10 november mellan 08.00-09.30, vid det femte seminariet i seminarieserien ABC-staden 2.0. Denna gång med fokus på hur vi kan skapa framtidens städer och stadsdelar i samband med kommande infrastrukturinvesteringar i den nya nationella infrastrukturplanen. Vi får även höra hur man bygger nya stadsdelar i Hong-Kong. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där Infrastrukturministern och representanter från kommun och näringsliv samtalar om framtidens städer.Välkommen till ett seminarium som sätter fokus på framtidens innovativa stadsbyggande.

Datum: 10 november 2017

Tid: 08.00 – 09.30 (Frukost från 07.30)

Plats: Skanska HQ, Warfvingesväg 25

Regeringens förslag till ny nationell infrastrukturplan – Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Activity based city – an international perspectiveLincoln Leong, VD, MTR Corporation

ABC 2.0 –  vad är det? Åsa Pettersson, Head of Public and Environmental Affair, Scania

Panelsamtal om framtida städers framväxt med perspektiv från kommun, politik och näringsliv
Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör, Uppsala Kommun

Maria Rankka, VD, Stockholms Handelskammare
Meeri Wasberg, Kommunstyrelseordförande, Haninge Kommun
Magnus Meyer, VD, WSP Sverige

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

2017-11-13T18:22:14+01:00

Anna Bellman, Moderator

Summerar seminariet: Kan vi skapa framtidens städer med hjälp av kommande infrastruktursatsningar?

 

2017-11-13T18:23:29+01:00

Magnus Meyer, VD, WSP Norden

Hur får vi till mer effektivitet och innovation i utvecklandet av infrastruktur och bostadsutvecklingen?

 

2017-11-13T18:26:12+01:00

Lincoln Leong, VD, MTR Corporation

Where do you think Hong Kong would have been, in terms of economic growth, without integrating investments in infrastructure with city development?

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2023-09-25T14:12:08+02:00
Till toppen