7 APRIL 2017

Hur ska vi bo och leva i framtiden?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där? Framtidens städer ställer stora krav på hållbar stadsutveckling, i flera dimensioner. De nya moderna städerna och stadsdelarna behöver boendeformer som passar alla, trygghet i utformningen och möjligheten att bo, leva och arbeta inom samma område.

Den 7:e april mellan 08.00-09.15 bjuder vi in till det tredje seminariet i seminarieserien som vi kallar Activity Based City – ABC-staden 2.0. Hur ska framtidens stad utformas så att den utgår från människans behov och är hållbar från början? Och hur kan vi använda den digitala utveckling som skett i samhället för att stödja detta?

Inledning
Anna Bellman, moderator

Activity Based City, tema bostäder
Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige

Hur sätter vi människans behov i centrum när vi skapar nya (bo)städer?
Katarina Graffman, Doktor i Antropologi, Inculture

Digitaliseringens möjligheter i stadsbyggande
Magnus Leonhardt, Director Strategy and Innovation, Telia Sverige

Politikens perspektiv på bostadsbyggande och digitalisering
Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister

Panelsamtal – möjligheter och utmaningar med den framtida goda bo(staden)
Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige
Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister
Katarina Graffman, Doktor i Antropologi, Inculture
Magnus Leonhardt, Director Strategy and Innovation, Telia Sverige
Sofie Jonsson, Female Leader Engineer trainee, Skanska och Scania

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

RELATERADE ARTIKLAR

Se människans behov i digitaliseringen

7 april 2017

Se människans behov i digitaliseringen

Digitalisering är en nyckelfråga i framtidens bostadsbyggande. Men glöm inte bort människans behov i allt det tekniska. Det var deltagarna under ett seminarium inom projektet Activity Based City eniga om.

Så kommer vi att bo i framtiden

7 oktober 2017

Så kommer vi att bo i framtiden

Vi kommer att bo mer flexibelt och mer socialt i framtiden. Kanske har du flyttat till den helt nya staden precis utanför Uppsala. Och chansen är stor att du odlar mat (insekter!) bakom husknuten.

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2023-09-25T14:11:00+02:00
Till toppen