2 JUNI 2017

Hur skapar vi framtidens attraktiva mötesplatser?

Att utveckla framtidens städer handlar inte bara om att bygga bostäder. Väl så viktigt är att bygga in samhällsfunktioner och skapa mötesplatser som är attraktiva och inkluderande.

Den 2:a juni mellan 08.00 och 9.30 är du varmt välkommen till det fjärde seminariet om ABC-staden 2.0, eller det vi kallar Activity Based City. Denna gång med fokus på hur vi kan få platserna mellan husen att vara tillgängliga för människorna i området, hjälpa dem att få ihop vardagspusslet och få till en spännande helhet mellan nya och gamla stadsdelar.

Inledning
Anna Bellman, moderator

Politikens perspektiv – En nationell stadsutvecklingspolitik
Karolina Skog, Miljöminister

Arkitekternas syn på samhällsfunktioner och attraktiva inkluderande platser
Gert Wingårdh, VD, Wingårdhs
Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg

Forskningens syn på platsutveckling – Urban structures and overlapping inclusive spaces
Mo Sarraf, PhD IBF och WSP

Panelsamtal om tjänstemännens perspektiv på attraktiv och inkluderande platsutveckling
Kenneth Hagström, VD Norra Staden Fastighetsutveckling
Helené Hill, Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge Kommun
Annette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad

Tema Activity Based City – hur ser vi på hållbar platsutveckling?
Fredrik Bergström, affärsområdeschef Analys & Strategi, WSP
Andreas Jensen, affärsutvecklingschef, MTR Nordic

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2023-09-25T14:11:29+02:00
Till toppen